Kompetansesenter innen styring og regulering av elektromotorer

Leveringsbetingelser

Innledning

Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt.  Våre salgsbetingelser anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

Tilbud, priser og tekniske spesifikasjoner

Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Denne prislisten annullerer alle tidligere lister og kan forandres uten forutgående varsel.  Vi forbeholder oss salgspant i varen inntil fullt oppgjør har funnet sted.

Leveringstider

Angitte leveringstider er veiledende. For lagerførte varer tas forbehold om mellomsalg.  Forsinkelser pga streik, lock-out eller force majeure betraktes ikke som mislighold av leveringen.

Leveringsbetingelser

FCA Incoterms 2000 Skedsmokorset på lagerførte varer hvis ikke annet er avtalt. Transportforsikring tegnes bare etter spesiell avtale.

Betalingsbetingelser

Netto pr 15 dager. Ved for sen betaling belastes forfalt beløp med til en hver tid gjeldende morarente pr. måned.

Avbestilling

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Spesialproduserte varer kan normalt ikke avbestilles.

Retur

Retur av varer kan kun skje etter avtale og for kundens regning og risiko. Det påregnes et returgebyr på 15% for ikke lagerførte produkter.

Reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved varen, må skje etter avtale og innen 10 dager etter mottak.  Selger har rett til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende innen rimelig tid.

Plikten til reparasjon/erstatning bortfaller dersom det er foretatt konstruksjonsmessige forandringer på varen, ved feilmontering, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig bruk.

Ansvar

Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på personer, ting eller annet økonomisk tap som følge av feil eller mangler ved varen.

For øvrige betingelser henvises det til NL01

 

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil

 

Hovedside
Om Kotek
Produkter, nettbutikk
Nyheter
Produktoversikt ABB
Produktoversikt Control Techniques
Produktoversikt Horner
Leveringsbetingelser
Presseklipp
Nedlastinger
Bestill materiell
Kotek Norge AS
Kjellstad Næringssenter Kjellstadveien 5 3402 LIER
kotek@kotek.no
T: 32854700